Voor werkgevers

Verzuimpreventie
Verzuim van uw medewerkers is natuurlijk niet helemaal te voorkomen. Toch kunt u een belangrijke rol spelen in de preventie van verzuim. Door in een vroeg stadium de signalen te herkennen en aan te pakken, voorkomt u (langdurige) uitval.

Arbeidsmotivatie: grijs verzuim
Maar liefst 60% van het totale verzuim valt onder het zogenaamde ‘grijs verzuim’. Een gebrek aan arbeidsmotivatie speelt hierin een belangrijke rol. Medewerkers die onderpresteren, weinig continuïteit bieden door zich om de haverklap ziek te melden, geen bijdrage (meer) leveren aan een prettige werksfeer, niet meer weten wat ze eigenlijk willen; u ziet dat het niet werkt. En dat kost handen vol geld.

Training Werk met je talent
Speciaal voor deze medewerker heeft [ Talent-en-werk ] de training “Werk met je talent” ontwikkeld; een interventieprogramma met een duidelijke visie op talent in relatie tot duurzame inzetbaarheid en met een duidelijk doel.
[ Talent-en-werk ] ziet talent als een persoonlijke eigenschap die tot uitdrukking komt in de taken die een medewerker goed en met plezier doet.
Medewerkers die in lijn met hun talent werken, zijn bevlogen, energiek, trots en betrokken. Deze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar en dragen bij aan uw organisatie- of bedrijfsdoelen.

Zoals een cursist vertelde: “Op het moment dat ik merkte dat ik op mijn werk meer dingen deed waar ik plezier in had en goed in was, voelde werk niet meer als werk. En het leek alsof het resultaat vanzelf kwam.”

Neem contact op voor meer informatie