Home

[ Talent-en-werk ] training en coaching begeleidt medewerkers zodat zij nu én in de toekomst gezond en vol energie kunnen blijven werken.

Als expert in talentontwikkeling, persoonlijke- en loopbaanontwikkeling coacht
[ Talent-en-werk ] mensen naar een zelfbewuste versie van zichzelf met duidelijk zicht op hun eigen talenten, steeds in relatie tot werk.

De begeleiding heeft als resultaat dat medewerkers ‘lekker in hun vel’ zitten: zij zijn meer ontspannen en ervaren mentale veerkracht. Onderzoek wijst uit dat zij daardoor hun werk vaak ook slimmer kunnen doen. Bedrijven en organisaties ervaren een grotere betrokkenheid van deze medewerkers en zien het verzuim dalen.

[ Talent-en-werk ] werkt graag samen met opdrachtgevers als gemeenten, het UWV, werkgevers en partners in welzijn.